HOME > news > ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม > สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
     
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
05 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

  สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร  

พิกัดอัตราศุลกากร มีกี่มาตรา มีกี่หมวด มีกี่ตอน และมีประเภทอะไรบ้าง....และตัวเลข 8 หลักนั้นคืออะไร หาคำตอบไปกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดโดยเฉพาะ


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร  |  ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารจากกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  
   
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
29 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ ผ่านมา

...
   
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ
08 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 (13.00 น. -  17.30 น.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ช่องทาง Google Meet

...
   
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
05 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

พิกัดอัตราศุลกากร มีกี่มาตรา มีกี่หมวด มีกี่ตอน และมีประเภทอะไรบ้าง....และตัวเลข 8 หลักนั้นคืออะไร หาคำตอบไปกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดโดยเฉพาะ

...
   
สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยต้อนรับผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยื่ยมสมาคมประจำปี 2566
02 Jan 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทยขอต้อนรับผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่"ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์/กองมาตรพิธีการและราคาศุลกากร, เนื่องในโอกาสมาตรวจเยื่ยมสมาคมประจำปี 2566

...
   
จรรยาบรรณในอาชีพตัวแทนออกของ เเละเคาน์เตอร์บริการ
22 Dec 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส" สามารถตรวจสอบได้

...
   
มาตรฐานจรรยาบรรณในวิชาชีพตัวแทนออกของ
20 Dec 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต / ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ / ความรับผิดชอบต่อผู้บริการและการรักษาความลับ / ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ / พึงปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย...

   
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ
10 Apr 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 (13.00 น. -  17.30 น.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ช่องทาง Google Meet

...
   
ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal
05 Apr 23 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันนี้ออกของคล่องตัวและประหยัดกว่าเดิม

ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

...
   
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
26 Jun 21 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) โดย นายคณิ...


 

 Fan Page  
 News
All >>  
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  29 Apr 24
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 22 Feb 24
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 13 Feb 24