ชื่อ (Name) :
*
นามสกุล (Surname) :
*
ตำแหน่ง (Position) :
ชื่อบริษัท (Company) :
ที่อยู่ :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ (Telephone) :
*
โทรสาร (Fax) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
อีเมลล์ (E-mail) :
*
รหัสผ่าน :
*
ประเภทธุรกิจ :
รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลล์หรือไม่ :
ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร :
สมาชิกสามัญ สมัครสมาชิกครั้งแรก 2000 บาท ค่าบำรุงสมาชิก 3000 บาท/ปี
- แสดงบทความเต็ม 100%
- สามารถฝากแบนเนอร์ขนาด 300x50 px. 2 ชิ้น และสามารถใช้งาน View static
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 10 ตำแหน่ง
- อายุสมาชิก 1 ปี
สมาชิกวิสามัญ สมัครสมาชิกครั้งแรก 1000 บาท ค่าบำรุงสมาชิก 1500 บาท/ปี
- แสดงบมความเต็ม 100%
- สามารถฝากแบนเนอร์ขนาด 300x50 px. 1 ชิ้น และสามารถใช้งาน View static
- สามารถประกาศรับสมัครงานได้ 3 ตำแหน่ง
- อายุสมาขิก 1 ปี
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ฟรี
- แสดงบทความเต็ม 100%
- อายุสมาชิก 5 วัน
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-249-9623