HOME > news
     
 news Categories

 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร  |  ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารจากกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 news page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
   
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
29 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ ผ่านมา

...
   
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ
08 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 (13.00 น. -  17.30 น.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ช่องทาง Google Meet

...
   
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร
05 Apr 24 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

พิกัดอัตราศุลกากร มีกี่มาตรา มีกี่หมวด มีกี่ตอน และมีประเภทอะไรบ้าง....และตัวเลข 8 หลักนั้นคืออะไร หาคำตอบไปกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดโดยเฉพาะ

...
   
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

...
   
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01 Mar 24 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2)
01 Mar 24 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๘ / ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ๒)

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)
01 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร ประกาศ เรื่อง Form.TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ให้ระบุพิกัดฉบับปี 2022 ใน Form TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

...
   
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
01 Mar 24 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

ในหัวข้อ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า “ภายใต้เงื่อนไข WTO และ FTA” สำแดงไม่ถูกต้อง ถึงขั้นปิดกิจการ!!

...
   
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
22 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

...
   
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565
13 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

เพื่อให้ตัวแทนออกของยึดมั่นจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามและให้ตัวแทนออกของจัดเตรียมเอกสารด้วยความระมัดระวัง 

...
   
กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่
01 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม☢UN 3480☢UN 3481☢UN 3090☢UN 3091 กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่ จะต้องขออนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าวัตถุอันตรายก่อนการนำเข้าหรือไม่

...
   
ตอนรับปี 2567 กับงานอบรมที่รู้ลึกรู้จริง!! กับหัวข้อ โทษทางศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง "ภัยใกล้ตัว จากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
01 Feb 24 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

งานอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แบบเจาะลึก ทำความเข้าใจแบบ Step by Step กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายศุลกากรที่ควรรู้ ขั้นตอนผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์, การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ,...

   
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ !! หลอกให้อัปเดตข้อมูลทะเบียน การนำเข้า / ส่งออก
26 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากรไม่มีนโยบายส่งเอกสารทางราชการและให้อัปเดตข้อมูลทะเบียนผ่าน ไลน์ / SMS / โทรศัพท์

...
   
การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 )
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน

...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  29 Apr 24
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 22 Feb 24
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 13 Feb 24