HOME > sponsors
     
 sponsors Categories

 พันธมิตร 
 
 sponsors  
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ (พันธมิตร)
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ โซนซี ชั้น 32 ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ 02-679-7555
เว็บไซต์ www.tnsc.com
ผู้สนับสนุนรายย่อย
กรมศุลกากร (พันธมิตร)
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา  ตำบลคลองเตย  อำเภอคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท์ 0-2667-6000, 0-2667-7000
เว็บไซต์ www.customs.go.th
ผู้สนับสนุนรายย่อย

 

 Fan Page  
 News
All >>  
กรมศุลกากรขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 22 Sep 22
ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 31 Aug 22
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 31 Aug 22
ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 31 Aug 22
รองฯพงศ์เทพ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 31 Aug 22
อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 2022 31 Aug 22
ข้อควรระวังในการ ในการใช้สิทธิพิเศษตามความตกลงอาเซียน-จีน 31 Aug 22
การนำเข้าของเร่งด่วน (Express) จากต่างประเทศ ผ่านทางอากาศยานและการนำเข้าของทางไปรษณีย์ 31 Aug 22
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล) 10 Feb 22
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา) 10 Feb 22