HOME > download > BROCHURE
     
 download Categories

 คู่มือ  |  BROCHURE  |  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม  |  สมาคมตัวแทนออกของฯ  |  กรมศุลกากร 
 
 BROCHURE  
  กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญ 63
   กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญ 63
 
  ตลาดนัด SME ลงทะเบียน Business Matching
   ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ อาคาร 5-7 บูธหมายเลข AA06 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 

 

 Fan Page  
 News
All >>  
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร 26 Jun 21
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 06 Jan 21
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 04 Sep 19
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว 04 Sep 19
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง 04 Sep 19
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง 23 Jul 19
พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 23 Jul 19
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว 23 Jul 19
ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 23 Jul 19