HOME > download
     
 download Categories

 คู่มือ  |  BROCHURE  |  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม  |  สมาคมตัวแทนออกของฯ  |  กรมศุลกากร 
 
 download  
  คู่มือการลงทะเบียนใช้ระบบ NSW
   คู่มือการลงทะเบียนใช้ระบบ NSW
 
  กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญ 63
   กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญ 63
 
  ตลาดนัด SME ลงทะเบียน Business Matching
   ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ อาคาร 5-7 บูธหมายเลข AA06 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
  ตัวแทนออกของกรุงเทพ 66
   ตัวแทนออกของกรุงเทพ 66
 
  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "Incoterm"
   ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "Incoterm"
 
  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "แม่สอด"
   ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "แม่สอด"
 
  ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "กรุงเทพฯ"
   ใบสมัครเข้าฝึกอบรม "กรุงเทพฯ"
 
  ประกาศกรมศุลกากร 64
   ประกาศกรมศุลกากร 64
 
  ประกาศกรมศุลกากร 61
   ประกาศกรมศุลกากร 61
 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนตามพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
 

 

 Fan Page  
 News
All >>  
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร 26 Jun 21
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 06 Jan 21
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 04 Sep 19
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว 04 Sep 19
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง 04 Sep 19
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง 23 Jul 19
พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 23 Jul 19
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว 23 Jul 19
ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 23 Jul 19