HOME > news
     
 news Categories

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 news page : 1 | 2 | [3] |  
   
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)
10 Feb 22 , ข่าวสารกรมศุลกากร

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)

...
   
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
10 Feb 22 , ข่าวสารกรมศุลกากร

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)

...
   
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
26 Jun 21 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) โดย นายคณิ...

   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
06 Jan 21 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

...
   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560
04 Sep 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 (เรือง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเชียน-สาธารณรัฐเกาหลี)

   
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว
04 Sep 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร

กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว สล็อต...

   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง
04 Sep 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

   
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
23 Jul 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร
Pre-Arrival Processing กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง WTO TF measures referenced to WCO tools and instruments การเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าทั่วไปและสินค้าข้ามแดน -มาตรการในการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างศุลกากรแ...
   
พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
23 Jul 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร

เรียน ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เนื่องด้วย กรมศุลกากรจะจัดให้มี พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอและใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1...

   
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว
23 Jul 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร
กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ตั้งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563...
   
ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562
23 Jul 19 , ข่าวสารกรมศุลกากร
วันนี้ (วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562) เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวกรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในประเด็นดังนี้ 1. ผลการตรวจพบการกระ...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แจ้งพิกัดอัตราศุลกากร New 10 May 23
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 10 Apr 23
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมศุลกากร พ.ศ. 2566 08 Apr 23
คู่มือแนวทางตอบปัญหาและติดต่อประสานงานสำหรับผู้ประกอบการของเร่งด่วน 06 Apr 23
ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal 05 Apr 23
ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2566 28 Mar 23
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 27 Mar 23
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 21/2561 01 Mar 23
บอร์ด EV ไฟเขียวตั้งคณะอนุฯ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) กระทรวงอุตฯ ดึง 29 หน่วยงานร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 21 Feb 23
กรมการค้าต่างประเทศ ทุ่มตลาด ต่อไปอีก 5 ปี  07 Feb 23