HOME > news
     
 news Categories

 ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  กรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 news page : 1 | [2] | 3 |  
   
ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

...
   
สรุปภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

สรุปภาพรวมเกี่ยวกับศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

...
   
ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

>>> คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ <<<

...
   
รองฯพงศ์เทพ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม และนายเดชา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 3 เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ปร...

   
อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 2022
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

          วันนี้ (23 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต้อนรับและเปิดงาน APEC Customs Business Dialogue (ACBD) 2022 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยมีผู้บริหารกรมศุลกากรร่วมเป็นเกี...

   
ข้อควรระวังในการ ในการใช้สิทธิพิเศษตามความตกลงอาเซียน-จีน
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

-

...
   
การนำเข้าของเร่งด่วน (Express) จากต่างประเทศ ผ่านทางอากาศยานและการนำเข้าของทางไปรษณีย์
31 Aug 22 , กรมศุลกากร

กรุณาสมัครสมาชิกเพื่อดู

...
   
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (นิติบุคคล)

...
   
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (บุคคลธรรมดา)

...
   
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)
10 Feb 22 , กรมศุลกากร

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 (ชิปปิ้ง)

...
   
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาจับมือ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
26 Jun 21 , ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ECA) โดย นายคณิ...

   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
06 Jan 21 , หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มด้านล่าง

...
   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 (เรือง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเชียน-สาธารณรัฐเกาหลี)

   
กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

กรมศุลกากรออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2562 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการรับ Form E รูปแบบเก่าเรียบร้อยแล้ว สล็อต...

   
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง
04 Sep 19 , กรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

 


 Fan Page  
 News
All >>  
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 21/2561 01 Mar 23
บอร์ด EV ไฟเขียวตั้งคณะอนุฯ ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) กระทรวงอุตฯ ดึง 29 หน่วยงานร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 21 Feb 23
กรมการค้าต่างประเทศ ทุ่มตลาด ต่อไปอีก 5 ปี  07 Feb 23
ระบบจองการรับสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ new 07 Feb 23
บทความวิชาการ>>การนำเข้ารถกอล์ฟภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> ประเด็นข้อกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่คิดมูลค่าตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน 12 Jan 23
บทความวิชาการ>> แนวทางปฏิบัติกรณีขอหารือเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำ กรณีของกลางที่ต้องภาษีสรรพสามิต 12 Jan 23
บทความวิชาการ>>การพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 12 Jan 23
บทความทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรสินค้าเกษตรประเภทกระเทียมที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าจากต่างประเทศ 12 Jan 23
บทความวิชาการ >> การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้ารังนก 12 Jan 23