HOME > news > ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร > การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )
     
การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )
04 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

  การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )  

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )


หากไม่สามารถอ่านเนื้อข่าวทั้งหมดได้ กรุณา สมัครสมาชิก หรือ Login
 

 news Categories

 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร  |  ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสมาคม  |  ข่าวสารจากกรมศุลกากร  |  หลักสูตรตัวแทนออกของออนไลน์ 
 
 ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร page : 1 | 2 |  
   
เรื่อง การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับของที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท
24 Jun 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

สำหรับของที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงการคลังแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างผู้ขายในต่างประเทศชั่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทย ซึ่งต้องเสียภาษีมุลค่าเพิ่มโดยในระหว่างที่กรมสรร...

   
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)
01 Mar 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร ประกาศ เรื่อง Form.TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ให้ระบุพิกัดฉบับปี 2022 ใน Form TAFTA (????????ไทย-ออสเตรเลีย????????) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

...
   
กรมศุลกากร เสนอ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
22 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

...
   
การแจ้งเตือนตัวแทนออกของ กรณีกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565
13 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

เพื่อให้ตัวแทนออกของยึดมั่นจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามและให้ตัวแทนออกของจัดเตรียมเอกสารด้วยความระมัดระวัง 

...
   
กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่
01 Feb 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากร เรื่อง การนำเข้า แบตเตอรี่ไอออนลิเธียม☢UN 3480☢UN 3481☢UN 3090☢UN 3091 กาานำเข้าสินค้าที่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์ UN 3480 ติดอยู่ จะต้องขออนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงานที่ควบคุมสินค้าวัตถุอันตรายก่อนการนำเข้าหรือไม่

...
   
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ !! หลอกให้อัปเดตข้อมูลทะเบียน การนำเข้า / ส่งออก
26 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากรไม่มีนโยบายส่งเอกสารทางราชการและให้อัปเดตข้อมูลทะเบียนผ่าน ไลน์ / SMS / โทรศัพท์

...
   
การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 )
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ( ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

...
   
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน
09 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน

...
   
การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )
04 Jan 24 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เเละ LINE Official Account ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกรมศุลกากร ( TH Customs Register )

...
   
ฐานข้อมูล ของต้องห้ามต้องกำจัด
26 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

ฐานข้อมูล ของต้องห้ามต้องกำจัด ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า กองพิกัดอัตราศุลกากร

...
   
กรมศุลกากรขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร
26 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร ที่   /2567 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร โดยวิธีการทางอิเล็...

   
กรณีขอแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว (Status 0409)
19 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรณีขอแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า ภายหลังตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว

...
   
กรมศุลกากรผนึกกำลัง กรุงไทยเสริมแกร่งผู้นำเข้า-ส่งออก พร้อมยกระดับบริการศุลกากรสู่ดิจิทัล
18 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะปรับให้ทันอย่างไร”พร้อมเปิดตัวระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ “Customs Trader Portal” 

...
   
กรมศุลกากร ประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง เว็บไซต์ และ ตารางตรวจสอบ Form ต่างๆ
18 Dec 23 , ข่าวสารประกาศกรมศุลกากร

เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฉบับที่ 2) และ ตารางแสดงข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเบื้องต้น พ.ศ.2566

...

 

 Fan Page  
 News
All >>  
เรื่อง การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับของที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท  24 Jun 24
นำเข้า-ส่งออกสินค้า ต้องรู้กฏหมายศุลกากรไหม? 10 Jun 24
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย  29 Apr 24
ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Google Meet และพบกับบรรยายพิเศษ 08 Apr 24
สำแดงข้อมูลสินค้ายังไง...ให้ตรงตามพิกัดศุลกากร ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การตีความ” และการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 05 Apr 24
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร 29/2567 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลด อัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) 01 Mar 24
ไปกันต่อกับงานอบรม ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า  01 Mar 24